โทร 0 2332 0151 (จันทร์-ศุกร์), มือถือ 086 380 7646                                                                                                 

Precious Forever นำเข้าและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และกระดาษไร้กรด เพื่อการอนุรักษ์และชลอการเสื่อมสภาพของสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หรือมีคุณค่าทางจิตใจของผู้เป็นเจ้าของ บรรจุภัณฑ์และกระดาษไร้กรดของ Precious Forever ผลิตและนำเข้าโดยตรงจากอเมริกา ผู้ผลิตมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ผลิตกระดาษ ไร้กรดที่ Smithsonian Museum Conservation Institute สถาบันเพื่อการอนุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในอเมริกาแนะนำ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผลิตภัฑณ์ไร้กรด

  • อะไร เปลี่ยนชุดสีขาวให้กลายเป็นสีเหลืองและกรอบเปราะ?

          ตัวการสำคัญคือ “กรด” ซึ่งถูกปล่อยออกมาในรูปของไอ จากสิ่งที่สัมผัสกับชุดเจ้าสาว ซึ่งสิ่งที่อยู่ใกล้กับชุดของคุณมากที่สุดก็คือ บรรจุภัณฑ์ที่คุณใช้เก็บชุดนั่นเอง                      

         “กรด” มีคุณสมบัติที่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่วัตถุอื่น ๆ ที่มาสัมผัสได้ง่าย ดังนั้นชุดเจ้าสาวที่ถูกเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่ไม่มีคุณสมบัติ “ไร้กรด” (Acid-free) จะได้รับกรดจากการสัมผัสบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว เข้ามาทำลายชุดทีละน้อย ๆ จนเห็นสีและใยผ้าที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไป

  • ถุงพลาสติกคลุมเสื้อ กล่องพลาสติก กล่องกระดาษ ทั่วไป ปกป้องชุดจาก “กรด” และเหมาะสำหรับใช้เก็บชุดเจ้าสาวหรือไม่?

          คำตอบคือ “ไม่” ที่จริงแล้ว ถุงพลาสติกหรือกล่องกระดาษนี่เองที่เป็นตัวปล่อยไอกรดออกมาทำลายชุดกล่อง ถุงที่ทำจากพลาสติกและกระดาษทั่วไป จะปล่อยไอกรดออกมา เมื่อเริ่มเกิดกระบวนการเสื่อมสภาพของตัวมันเอง ถุงพลาสติกคลุมชุดจากร้านตัดเสื้อ ร้านซักแห้ง และกล่องลังกระดาษ ถูกผลิตมาเพื่อจุดประสงค์ในการใช้ระยะสั้น เพียงแค่สำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน ดังนั้นวัสดุที่ใช้ ไม่จำเป็นต้องทนทานนานปี จะเสื่อมสภาพและเริ่มปล่อยไอกรดออกมาในเวลาไม่นาน จึงไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บชุดเจ้าสาวที่ตั้งใจจะให้คงสภาพเดิมไว้เป็นระยะเวลานานนับสิบ ๆ ปี

  • ถ้าเช่นนั้น บรรจุภัณฑ์ใดเหมาะสำหรับการเก็บรักษาชุดเจ้าสาว?

          ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติว่า “ไร้กรด” หรือ “Acid-free” เพราะจะไม่ปล่อยไอกรดออกมาทำลายสีและใยผ้าของชุดในระยะยาว

  • มาทำความรู้จักกับ “กระดาษไร้กรด (Acid-free Paper)

          กระดาษไร้กรด เป็นที่รู้จักกันดีในวงการอนุรักษ์วัตถุโบราณ ว่าเป็นวัสดุที่ใช้ช่วยในการเก็บรักษาวัตถุ เพื่อช่วยชลอการเสื่อมสภาพ เหมาะสำหรับการเก็บอนุรักษ์วัตถุโบราณต่าง ๆ เช่นเอกสาร หนังสือ ของสะสม ผ้าโบราณ ฯลฯ 

กระดาษไร้กรดถูกผลิตด้วยวิธีการผลิตพิเศษ โดยมีการกำจัดกรดในเยื่อไม้ (Cellulose) ในระหว่างกระบวนการผลิต และสกัดยางไม้ (Lignin) ออก เพื่อให้กระดาษมีคุณสมบัติ :

         -  ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) จำกัดอยู่ระหว่าง 7-9.5 (pH ที่มีค่า 7 ขึ้นไป ถือว่าไม่เป็นกรด)
         -  Lignin Free (มียางไม้เหลืออยู่ไม่เกิน 1 %)

คุณสมบัติดังกล่าว ทำให้กระดาษไม่ปล่อยไอกรดออกมาเมื่อเวลาผ่านไปนานปี

 

PreciousForever.net © 2021 By OpenCart