โทร 0 2332 0151 (จันทร์-ศุกร์), มือถือ 086 380 7646                                                                                                 

Precious Forever นำเข้าและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และกระดาษไร้กรด เพื่อการอนุรักษ์และชลอการเสื่อมสภาพของสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หรือมีคุณค่าทางจิตใจของผู้เป็นเจ้าของ บรรจุภัณฑ์และกระดาษไร้กรดของ Precious Forever ผลิตและนำเข้าโดยตรงจากอเมริกา ผู้ผลิตมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ผลิตกระดาษ ไร้กรดที่ Smithsonian Museum Conservation Institute สถาบันเพื่อการอนุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในอเมริกาแนะนำ

คำถามที่พบบ่อย FAQ

 

Q: กล่องและกระดาษไร้กรดจะคงคุณสมบัติ “ไร้กรด”ได้ตลอดไปหรือไม่

A: คุณสมบัติ “ไร้กรด” จะไม่คงอยู่ตลอดไป แต่จะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นกรดเมื่อเวลาผ่านไป แต่จะใช้เวลานานกว่ากล่องและกระดาษธรรมดามาก

 Q: จะสังเกตได้อย่างไรว่ากล่องและกระดาษมีคุณสมบัติไร้กรด

A: ไม่สามารถสังเกตได้ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าได้กล่องและกระดาษซึ่งมีคุณสมบัติไร้กรดจริง ควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้เท่านั้น

 

PreciousForever.net © 2021 By OpenCart